Czym zajmuje się geodezja?

Geodezja jest dziedziną nauki i techniki, która zajmuje się pomiarową reprezentacją Ziemi i przestrzeni. Geodezja w miejscowości Wrocław, i w innych rejonach Polski, zajmuje się m.in. pomiarami i obliczeniami związanymi z określaniem kształtu, wymiarów i położenia Ziemi oraz innych ciał niebieskich, takich jak Księżyc czy planety. Zarówno w miejscowości Wrocław, jak i w innych rejonach kraju, geodezja ma zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak architektura, budownictwo, górnictwo, rolnictwo, nawigacja i kartografia. Przy pomocy geodezji jest również możliwe dokładne określenie granic państwowych, granic miejscowości (takich jak np. Wrocław), a także prowadzenie prac inwentaryzacyjnych i katastralnych.